Let’s travel together.

پویش خشت های آسمانی

نحوه مشارکت در طرح خشت های آسمانی

پویش خشت های آسمانی

نحوه مشارکت در طرح خشت های آسمانی (پروژه های آیات)

1. اهدای زمین
2. مشارکت در ساخت مدرسه
3. مشارکت در طرح های پژوهشی
4. تجهیز واحدهای آموزشی
5. هوشمندسازی مدارس
6. حمایت از دانش آموزان محروم و بی بضاعت

• در روش “اهدای زمین” خیرین محترم، زمین مورد نیاز برای ساخت مدرسه را در استان های مختلف کشور تامین کرده و در اختیار موسسه قرار می دهند.
• اهدای زمین به دو صورت صرف ساخت مدرسه می شود؛
 اهدای زمین به نیت ساخت مدارس آیات در زمین اهدایی
 اهدای زمین با اجازه فروش زمین اهدایی و ساخت مدارس آیات

• موسسه جامعه الآیات الکریمه طبق تفاهم نامه منعقد شده بین موسسه و خیرین محترم متعهد می شود طبق نظر خیر محترم، اقدام به ساخت مدرسه در زمین اهدایی نموده و این مدارس را به نام خیرین محترم نامگذاری کند.
• در روش “مشارکت در ساخت مدرسه” هزینه ساخت مدرسه براساس برآوردهای مسئولین فنی موسسه جامعه الآیات الکریمه و نظارت خیرین محترم مشخص می گردد.

نحوه مشارکت

1. ارسال کد100به شماره 09198860016 جهت استعلام طرح های پویش
2. واریز مبلغ دلخواه به شماره حساب موسسه
3. ارسال فیش واریزی + کدطرح +نام نام خانوادگی به شماره 09198860016

شماره حساب “موسسه “نزد بانک ملی

شماره حساب
011-3744-329-008

شماره کارت
6037-9975-9918-9488

شماره شبا
IR57-0170-0000-0011-3744-3290-08

ایتا       واتساپ      تلگرام
09198860016

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.