Let’s travel together.

پروژه های عملیاتی 

در زمان مدیرت حجت الاسلام امینی

1.شعبه: ستاد مرکزی موسسه آیات در استان قم

ساختمان اداری، مرکز مطالعات و برنامه ریزی، ساماندهی پروژه های عملیاتی.

آدرس: قم، خیابان زنبیل آباد، صدوقی 55.


2. شعبه: دبستان قرآنی آیات در استان قم

آموزش دروس دوره دبستان با استفاده از اساتید مجرب به همراه آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم برای پسران.

آدرس: قم، بلوار فردوسی، جنب فروشگاه افق طبقه2.


3. شعبه: پیش دبستانی آیات در استان قم

آموزش دروس مقدماتی و آمادگی با استفاده از اساتید مجرب به همراه آموزش حفظ قرآن کریم برای پسران و دختران در مرحله پیش از دبستان زیر نظر وزارت آموزش و پرورش.

آدرس: قم، بلوار فردوسی، جنب فروشگاه افق طبقه1.


4. شعبه: هیئت عزاداران آیات در استان قم

برگزاری جلسات هیئت عزاداری اهل بیت(ع) برای خانواده قرآن آموزان در مناسبتهای مذهبی.

آدرس: قم، بلوار فردوسی .


5. شعبه: واحد برادران اباصالح (عج) در استان قم

آموزش تخصصی روخوانی، روانخونی، تجوید، حفظ، مفاهیم، تدبر، تفسیر، مکالمه عربی و خطابه برای برادران.

آدرس: قم، خیابان صفائیه، کوچه ممتاز(کوچه24)، فرعی7، پلاک 32 طبقه دوم.


6. شعبه: واحد خواهران اباصالح (عج) در استان قم

آموزش تخصصی روخوانی، روانخونی، تجوید، حفظ، مفاهیم، تدبر، تفسیر، مکالمه عربی و خطابه برای خواهران.

آدرس: قم، خیابان صفائیه، کوچه ممتاز(کوچه24)، فرعی9، پلاک 41 .


7. شعبه: واحد مادران “پیامبر اعظم(ص)” در استان قم  

آموزش تخصصی روخوانی، روانخونی، تجوید، حفظ، مفاهیم، تدبر، تفسیر، برای مادران به همراه مهد کوک خردسالان.

آدرس: قم، بلوار بسیج(30متری هنرستان)، کوچه28، کوچه انصار، فرعی2، سمت راست، پلاک

86


8. شعبه: پیش دبستانی قرآنی امام هادی (ع)  در استان قم 

آموزش دروس مقدماتی و آمادگی با استفاده از اساتید مجرب به همراه آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم برای پسران و دختران در مرحله پیش از دبستان زیر نظر وزارت آموزش و پرورش.

آدرس: قم، بلوار بسیج،(30متری هنرستان)، نبش کوچه23، طبقه اول.


9. شعبه: دبستان قرآنی پسرانه اباصالح (عج)  در استان قم 

آموزش دروس دوره دبستان با استفاده از اساتید مجرب به همراه آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم برای پسران.

آدرس: قم، خیابان دورشهر(شهید فاطمی)، بین کوچه16و18.


10. شعبه: دبستان قرآنی دخترانه اباصالح (عج)  در استان قم 

آموزش دروس دوره دبستان با استفاده از اساتید مجرب به همراه آموزش تخصصی حفظ قرآن کریم برای دختران.

آدرس: قم، خیابان عطاران، کوچه سعدی، کوچه 1.


11. شعبه: ساختمان اداری اباصالح (عج) در استان قم

اداره امور شعب در استان قم و شهرستان ها.

آدرس: قم، خیابان صفائیه، کوچه ممتاز(کوچه24)، فرعی7، پلاک 32 طبقه اول.


12. شعبه: واحد چاپ و نشر اباصالح عج در استان قم

اداره امور شعب در استان قم و شهرستان ها.

آدرس: قم، خیابان صفائیه، کوچه ممتاز(کوچه24)، فرعی7، پلاک 32 طبقه اول.


13. شعبه: هیئت عزاداران اباصالح(عج) در استان قم

برگزاری جلسات هیئت عزاداری اهل بیت(ع) برای خانواده حفاظ در روزهای چهارشنبه به همراه صرف شام.

آدرس: قم، خیابان دورشهر(شهید فاطمی)، بین کوچه16و18.


14. شعبه: مجتمع  فرهنگی قرآنی اباصالح عج در استان آذربایجان شرقی

آموزش تخصصی روخوانی، روانخونی، تجوید، حفظ، مفاهیم، تدبر، تفسیر، مکالمه عربی و خطابه برای برادران.

آدرس:


15. شعبه: واحد برادران اباصالح (عج) در استان آذربایجان شرقی

آموزش تخصصی روخوانی، روانخونی، تجوید، حفظ، مفاهیم، تدبر، تفسیر، مکالمه عربی و خطابه برای برادران.

آدرس:


16. شعبه: واحد خواهران اباصالح (عج) در استان آذربایجان شرقی

آموزش تخصصی روخوانی، روانخونی، تجوید، حفظ، مفاهیم، تدبر، تفسیر، مکالمه عربی و خطابه برای برادران.

آدرس:


17. شعبه: هیئت عزاداران اباصالح(عج) در استان آذربایجان شرقی

برگزاری جلسات هیئت عزاداری اهل بیت(ع) برای خانواده حفاظ در شب های جمعه به همراه صرف شام.

آدرس:


18. شعبه: واحد برادران اباصالح (عج) در استان زنجان

آموزش تخصصی روخوانی، روانخونی، تجوید، حفظ، مفاهیم، تدبر، تفسیر، مکالمه عربی و خطابه برای برادران.

آدرس: روستای توزلو ازتوابع شهرستان خدابنده


19. شعبه: واحد خواهران اباصالح (عج) در استان زنجان

آموزش تخصصی روخوانی، روانخونی، تجوید، حفظ، مفاهیم.

آدرس: روستای توزلو ازتوابع شهرستان خدابنده


پروژه های در دست اجرا …

 

20. شعبه: دبستان پسرانه آیات در استان آذربایجان شرقی شهر لیلان …
21. شعبه: دبستان دخترانه آیات در استان آذربایجان شرقی شهر لیلان …
22. شعبه: واحد برادران آیات در استان آذربایجان شرقی شهر لیلان …
23. شعبه: واحد خواهران آیات در استان آذربایجان شرقی شهر لیلان …

24. شعبه: دبستان پسرانه آیات در استان آذربایجان شرقی شهر جدید سهند …
25. شعبه: دبستان دخترانه آیات در استان آذربایجان شرقی شهر جدید سهند …
26. شعبه: واحد برادران آیات در استان آذربایجان شرقی شهر جدید سهند …
27. شعبه: واحد خواهران آیات در استان آذربایجان شرقی شهر جدید سهند …

28. شعبه: دبستان پسرانه آیات در استان آذربایجان شرقی شهر بابل …
29. شعبه: دبستان دخترانه آیات در استان آذربایجان شرقی شهر بابل …
30. شعبه: واحد برادران آیات در استان آذربایجان شرقی شهر بابل …
31. شعبه: واحد خواهران آیات در استان آذربایجان شرقی شهر بابل …

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.